Till umu.se

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) bildades i januari 1999 genom sammanslagning av de tidigare institutionerna för anatomi, fysiologi och histologi med cellbiologi.

Institutionens forskningsverksamhet ligger främst inom områdena neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetesforskning och forskning rörande endocytos och exocytos, med flera kontaktytor mellan dessa fält.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi och histologi, framför allt inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske-och tandteknikerprogrammen, samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Institutionen har drygt 90 anställda.

IMB är en av tretton institutioner inom den medicinska fakulteten.

Prefekt: Professor Roland S Johansson
tel 090-7865490
mobil 070-6342982

Ställföreträdande prefekt: Professor Per-Arne Oldenborg
tel 090-7865974
mobil 070-337 59 74


Sidansvarig: Anita Dreyer Perkiömäki
2014-10-09

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Biologihuset

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär