Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi

Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) bildades i januari 1999 genom sammanslagning av de tidigare institutionerna för anatomi, fysiologi och histologi med cellbiologi.

Institutionens forskningsverksamhet ligger främst inom områdena neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetesforskning och forskning rörande endocytos och exocytos, med flera kontaktytor mellan dessa fält.

Grundutbildningen bedrivs inom ämnena anatomi, cellbiologi, fysiologi och histologi, framför allt inom läkar-, tandläkar-, biomedicinar-, logoped-, sjuksköterske-och tandteknikerprogrammen, samt det kognitionsvetenskapliga programmet.

Vid institutionen arbetar runt 90 personer som lärare, forskare, postdocs, doktorander samt teknisk och administrativ personal

IMB är en av tretton institutioner inom den medicinska fakulteten.

Prefekt: Professor Per-Arne Oldenborg
tel 090-7865974
mobil 070-337 59 74

Ställföreträdande prefekt: Docent Karl-Gunnar Westberg
tel 090-786 6948
mobil 070-352 46 45


Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Johan Bures väg 12
901 87 Umeå 

Besöksadress
Biologihuset

Tel:  090-786 50 00

Kontaktformulär